Atık Plastiklerin Granül Haline getirilmesi

Atık Plastiklerin Granül Haline getirilmesi   Atıkların Granül Haline Getirilmesi için öncelikle çevre ve şehircilik bakanlığı onaylı Plastik Geri Dönüşüm Tesisi olmalıdır. Atık plastiklerin granül haline getirilmesi başlıca aşağıda sıralanmıştır.   Hurdaların Tesise Getirilmesi ;  Tehlikesiz atık ayırma ayrışma tesislerinde

Yaygın olarak kullanılan plastik türleri

Plastik ;  Azot (N) – oksijen (O) – Karbon (C) hidrojen (H) ve diğer birçok organik veya  inorganik elementlerin yapılandığı monomer adı verilen, basit yapılardaki moleküllü gruptaki bağın kopartılarak polimer adı verilen uzun zincirli bir yapıya dönüştürülmesiyle elde edilen malzemeye verilen addır. Örneğin – etilen